Uteskoleveven- et hjelpemiddel for lærere!

  • Uteskoleveven er en del av undervisningsprogrammet Lære med skogen.
  • Fokus i Uteskoleveven er på tverrfaglig bruk av skogen som klasserom og praktiske uteskole aktiviteter.
  • Uteskoleveven har hele grunnskolen som målgruppe.
  • Uteskoleveven skal oppmuntre til uteaktiviteter og stimulere til nysgjerrighet, aktiv utforskning, opplevelse og undring.

Mer om bakgrunn for uteskoleundervisning finner du på www.udeskole.dk

Uteskoleveven er en del av www.skoleskogen.no. Et produkt fra undervisningsprogrammet Lære med skogenØnsker dere kontakt med lokale bedrifter/ virksomheter?

Spør noen av disse:

Næringsliv i skolen
har medarbeidere på NHOs regionkontorer:
www.skolearbeidsliv.no

Skogselskapet
har skolekontakter i hvert fylke:
www.skogselskapet.no

Lokale skogeierandelslag:
www.skog.no